Chránená dielňa

 

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené fyzickou alebo právnickou osobou, v ktorých pracuje najmenej    50 % občanov so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce. 

Náhradné plnenie

Podľa Zákona č. 139/2008 Z. z. o službách zamestnanosti je povinnosťou každého zamestnávateľa, ktorý má v pracovnom pomere nad 20 pracovníkov zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, to znamená, že na každých približne 20 zamestnancov má byť v pracovnom pomere aj jeden zdravotne postihnutý pracovník.

Ak zamestnávateľ túto podmienku nespĺňa je povinný odviesť odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce, ktorá sa počíta z priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok uplynulého roka. Suma sa vykazuje raz ročne vždy do 31. 3. nasledujúceho roka.

Naša firma je druhá možnosť ako zaplatiť tento odvod.

Ak sa rozhodnete, že zaplatíte tento odvod pomocou chránenej dielne, teda napr. aj u nás cena odvodu je nižšia. Predstavuje len 0,8-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy. Je to pre zamestnávateľov najvýhodnejšia forma zaplatenia tohto povinného odvodu.

Po zadaní zákazky a uhradení faktúr Vám na požiadanie zašleme potvrdenie o výške zákazky v chránenej dielni. Po priložení potvrdenia k výkazu si môžete odpočitať sumu zákazky od výšky povinného odvodu.

Pre viac info kontaktujte zamestnancov ROZA a RomaniK s.r.o.

Ing. Roman Zachar
 ROZA a RomaniK s.r.o.